MÜÜGI- JA TARNETINGIMUSED

Kiil e-poodi (asub veebiaadressil www.kiil.ee) opereerib OÜ Interaltus (registrikood 10079480). Kui vajate abi meie e-poes ostu sooritamisel või soovite konsulteerida meie poolt müüdavaid tooteid puudutavates küsimustes, palume pöörduda Kiil e-poe klienditeeninduse poole aadressil pood@kiil.ee või telefonil +372 677 1387

1. Ostu- ja tarnetingimuste kehtivus

1.1. Käesolevad ostu- ja tarnetingimused kehtivad Kiil e-poest ostja (edaspidi nimetatud: klient) ja ettevõtja OÜ Interaltus (registrikood 10079480, edaspidi nimetatud: Kiil e-pood) vahel kaupade ja teenuste ostmisel. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Kiil e-poest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid. Kiil e-pood jätab endale õiguse teha ostu- ja tarnetingimustes muudatusi.

2.Müügileping

2.1. Kliendi poolt Kiil e-poes esitatud tellimuse kinnitamisega e-poe poolt loetakse kliendi ja OÜ Interaltus vahel sõlmituks müügileping.

2.2. Kauba tellimuse (juhised, kuidas Kiil e-poest osta ja kaupa tellida, asuvad siin: www.kiil.ee/kuidasTellida )kinnitamisega kohustub Kiil e-pood andma kliendile üle tema poolt tellitud kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku kliendile. Klient aga kohustub Kiil e-poele tasuma kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma kauba vastu.

2.3. Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse kahe (2) tööpäeva möödudes alates tellimuse edastamise kuupäevast. Müügileping jõustub pärast kliendi poolt tehtud makse laekumist Kiil e-poe operaatori või makse vahendaja pangakontole.

2.4. Kiil e-poel on õigus sõlmitud müügilepingust ilma sanktsioonideta taganeda ning tellitud kaup jätta üle andmata või teenus osutamata kui esineb kasvõi üks alljärgnevatest asjaoludest:

2.4.1. ostja on alla 18-aastane (juhul kui tegemist on kaubaga, mida on lubatud müüa ainult täisealisele isikule);

2.4.2. vastav kaup on laost otsa saanud;

2.4.3. kauba hind või omadused on e-poes süsteemi vea tõttu valesti kuvatud;

2.4.4. kauba eest tasutud summa pole laekunud Kiil e-poe operaatori või makse vahendaja pangakontole.

2.5. Kui Kiil e-poe operaatoril ei ole võimalik kliendi poolt esitatud tellimust täita, võetakse viimasega ühendust ning juhul kui klient on jõudnud kauba eest ettemaksu teha, tagastatakse tasutud summa.

3.Kauba tagastamine

3.1. Vastavalt Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidele ei laiene tarbija õigus lepingust taganemiseks ning kauba tagastamiseks toiduainetele ja alkohoolsetele jookidele.

3.2. Kui kaup on vale või defektiga, siis tuleb sellest teavitada kohe kauba kättesaamisel e-posti aadressil pood@kiil.ee või helistada e-poe klienditeeninduse telefonile +372 677 1387. Vale või defektiga kauba saab välja vahetada ostutšeki või arve alusel. Tagastamise kulud kannab Kiil e-pood.

3.3. Poolte kokkuleppel on võimalik tagastada tellitud kaubad, mille kohta on kliendil esitada mõlemat osapoolt siduv kirjalikus vormis tagastamise kokkulepe. Tagastamisele kuuluvad ainult rikkumata pakendiga avamata tooted. Tooteid mida müüakse kastiga võetakse vastu ainult suletud kastiga kujul. Avatud õlle- ja veinikastid tagastamisele ei kuulu. Eeltoodud tingimustele vastavaid tagastusi võetakse vastu kahe (2) nädala jooksul alates müügi hetkest.

4.Pretensioonide esitamine

4.1. Kliendil on õigus kauba puuduse ilmnemisel pöörduda seaduses sätestatud tähtaja jooksul Kiil e-poe poole, esitades arve või tellimuse kinnituse, mille alusel kauba ostu eest tasuti. Kiil e-pood klienditeenindus asub aadressil Kiil Laokauplus, estakaad 17, Liivalao 11, 11216 Tallinn, tel. +372 677 1387, e-post pood@kiil.ee. Klienditeeninduse tööaeg on E-R kell 10:00-16:30.

4.2. Kaubal puuduse ilmnemisel palutakse kliendil koheselt lõpetada kauba kasutamine.

4.3. Puudusega kauba puuduste kõrvaldamise või sellise kauba asendamise lepivad Kiil e-pood ja klient omavahel kokku. Vastavad kulud katab Kiil e-pood.

4.4. Kiil e-pood ei vastuta kaubale tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud kaubale peale selle üleandmist kliendile selle mittenõuetekohase hoiustamise või mitte eesmärgipärase kasutamise tulemusena.

4.5. Kauba nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel tuleb kliendil edastada e-posti aadressile pood@kiil.ee pretensioon, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.

4.6. Vastavalt kehtivatele õigusaktidele puudub toiduainete ja jookide tarbimiseks sõlmitud ostulepingute puhul kliendil lepingust taganemise õigus. See tähendab, et veebipood on kohustatud välja vahetama või kompenseerima ainult puudustega või siis mittenõuetekohased tooted ja tegema seda Võlaõigusseaduses ette nähtud tingimustel.

4.7. Pretensioon Kauba nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud hiljemalt kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.

4.8. Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja kliendiga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

4.9. Kliendil on õigus nõuda Kiil e-poe poolt ostuhinna alandamist või müügilepingu taganeda ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui Kiil e-poel ei ole võimalik kauba puudusi kõrvaldada või kaupa asendada, kui kauba puuduste kõrvaldamine või kauba asendamine ebaõnnestub, kui Kiil e-pood ei ole kauba puudusi mõistliku aja jooksul kõrvaldanud või kui Kliendile on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

4.10. Kiil e-pood ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Kiil e-pood ei saanud mõjutada või ette näha.

5. Kliendi õigus pöörduda tarbijavaidluste komisjoni poole

5.1. Kui Kiil e-pood on keeldunud kliendi kaebust lahendamast või klient ei ole nõus Kiil e-pood poolt pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib ta esitada kaebuse tarbijavaidluste komisjonile Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti kaudu või kohtule.

5.2. Klient võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu.

5.3. Tarbijakaitse komisjoni andmed on toodud Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti kodulehel (https://www.ttja.ee), Euroopa Liidu liikmesriikides tekkivate probleemide lahendamiseks pöörduda Euroopa Liidu tarbijate Nõustamiskeskusse (https://consumer.ee/)

Sa pead olema vähemalt 18-aastane, et seda lehekülge külastada