ECKMAN Äädikhape 30%

330ml
Leedu
4,55  / L
ECKMAN Äädikhape 30%
1,50  1 tk
14,25  10 tk / 1,43 /tk
Kirjeldus

VESI JA HAPE E260. SÄILIVUSAEG EI OLE PIIRATUD. SÄILITADA TEMPERATUURIL 00C KUNI +250C. SOBIB LAHJENDATUNA TOIDU VALMISTAMISEKS. LAHJENDADA VEEGA 1:9. ETTEVAATUST! PÕHJUSTAB RASKET NAHASÖÖVITUST JA SILMAKAHJUSTUSI. HOIDA LASTELE KÄTTESAAMATUS KOHAS. HOIDA LUKU TAGA. HOIDA EEMAL SOOJUSALLIKAST. MITTE SUITSETADA. AURU MITTE SISSE HINGATA. KANDA HAPPEKINDLAID KAITSEKINDAID.
 
SILMA SATTUMISE KORRAL: LOPUTADA MITME MINUTI JOOKSUL ETTEVAATLIKULT VEEGA. EEMALDADA KONTAKTLÄÄTSED, KUI NEID KASUTATAKSE JA KUI NEID ON KERGE EEMALDADA. LOPUTADA VEEL KORD. NAHALE VÕI JUUSTELE- SATTUMISE KORRAL VÕTTA VIIVITAMATA SELJAST KÕIK SAASTUNUD
RÕIVAD. LOPUTADA NAHKA VEEGA / LOPUTADA DUŠI ALL. SISSEHINGAMISE KORRAL TOIMETADA KANNATANUD VÄRSKE ÕHU KÄTTE JA HOIDA ASENDIS, MIS VÕIMALDAB KERGESTI HINGATA. ALLANEELAMISE KORRAL: LOPUTADA SUUD, MITTE KUTSUDA ESILE OKSENDAMIST. VÕTTA VIIVITAMATA ÜHENDUST MÜRGISTUSTEABEKESKUSE VÕI ARSTIGA.

Päritoluriik: Leedu
ECKMAN Äädikhape 30%

Kliendid, kes seda toodet ostsid, ostsid veel:

Sa pead olema vähemalt 18-aastane, et seda lehekülge külastada